Algemene Voorwaarden

Bvc Hengelo is de plaats waar je terecht kunt voor deskundige begeleiding en ondersteuning bij borstvoeding

[wpdreams_ajaxsearchlite]

[rev_slider alias=”slider-home”]

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definitie

 • Onder de afnemer/klant wordt verstaan de persoon die aan borstvoedingscentrum Hengelo opdracht geeft tot het leveren van producten en diensten.

Artikel 2. Algemeen

 • De Algemene voorwaarden van Borstvoedingscentrum Hengelo zijn van toepassing op alle producten en diensten.
 • Borstvoedingscentrum Hengelo heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren

Artikel 3. Bestelling

 • De overeenkomst tussen de afnemer en borstvoedingscentrum Hengelo komt tot stand op het moment dat Borstvoedingscentrum Hengelo u een schriftelijke bevestiging (email)van uw bestelling geeft

Artikel 4.Betaling

 • Na ontvangst van volledige betaling wordt uw bestelling binnen 5 werkdagen verzonden.
 • De verzendkosten zijn afhankelijk van de omvang van de bestelling. Voor een indicatie van de verzendkosten kunt u kijken bij “verzendkosten”.

Artikel 5. Prijzen

 • De op de website vermelde prijzen zijn altijd in euro’s, inclusief BTW,exclusief verzendkosten
 • Kortingsbonnen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere acties
 • kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar op workshops en huur artikelen
 • korting wordt uitsluitend gegeven bij het tonen van de kortingsbon in de winkel of het invullen van de kortingscode in de webwinkel

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 • Borstvoedingscentrum Hengelo blijft eigenaar van de producten tot de afnemer de betaling geheel heeft voldaan.

Artikel 7. Annulering van de overeenkomst

 • Wanneer de betaling van de bestelde producten na 5 werkdagen niet is ontvangen door borstvoedingscentrum Hengelo, wordt de bestelling geannuleerd.
 • Borstkolven waarvan de verpakking geopend is kunnen niet worden geretourneerd i.v.m. hygiëne.
 • Wij doen ons uiterste best om klanten naar tevredenheid te helpen. Wij realiseren ons dat niet ieder probleem naar tevredenheid kan worden opgelost. Dit kan niet leiden tot het niet betalen van consulten/diensten of het terug betalen daarvan ( Geen No cure No pay).

Artikel 8. Levering

 • De levering van de bestelde producten vindt plaats binnen 5 werkdagen na betaling, mits de producten op voorraad zijn. Als de bestelde producten niet op voorraad zijn, neemt Borstvoedingscentrum Hengelo contact met u op.
 • De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de afnemer opgegeven bezorgadres. De kosten van verzending zijn voor rekening van de afnemer.
 • De goederen worden maximaal 5 werkdagen na ontvangst van betaling verstuurd.Borstvoedingscentrum Hengelo is niet aansprakelijk voor vertraging bij de post.
 • Borstvoedingscentrum Hengelo verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.
 • Artikelen kunnen binnen 7 dagen na ontvangst retour gestuurd worden. Maar alleen als deze ongedragen/ongewassen/ongebruikt en in de originele verpakking zijn ontvangen zal borstvoedingscentrum Hengelo tot ruiling of terug betaling overgaan. I.v.m. hygiëne kunnen gebruikte kolven/kolfsets NOOIT worden terug genomen.
 • Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd.

Artikel 9. Garanties

 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of onderhoud door de afnemer en/of derden.
 • De afnemer dient na levering te onderzoeken of het geleverde product qua kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is besteld. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen schriftelijk aan Borstvoedingscentrum Hengelo te worden gemeld.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan heeft de afnemer geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • In geval van een gebrek, welke tijdig gemeld is, zal Borstvoedingscentrum Hengelo binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan het product vervangen of herstellen. In geval van vervanging dient de afnemer het te vervangen product aan Borstvoedingscentrum Hengelo te retourneren, tenzij Borstvoedingscentrum Hengelo anders aangeeft.
 • Op kolfsetjes behorende bij een borstkolf zit GEEN garantie. Op kolf motorblokken en adapters zit 2 jaar na aankoop datum garantie, tenzij anders vermeld. Op de accu van de Medela Freestyle zit een garantie van 6 maanden.

Artikel 10. Privacy

 • Borstvoedingscentrum Hengelo gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van de afnemer en stelt deze niet beschikbaar aan derden.

Artikel 11. Klachten en geschillen

 • klachten kunnen worden ingediend bij de klachtencoördinator of klachtencommissie van de NVL
 • geschillen worden afgehandeld via Klachtenportaal Zorg