Klachtenprocedure

Klachten
Indien je van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met je gegevens omgaat, kun je dit het beste eerst bij haar kenbaar maken. Mocht je een klacht willen indienen verwijzen we je voor meer informatie over onze klachtencommissie naar de website van Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. https://www.nvlborstvoeding.nl/
Ik ben aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg,  www.klachtenportaalzorg.nl